WE CARE

2022 är Social Eatertainment Group vänföretag med Stockholm Stadsmission

Stockholm Stadsmission arbetar för ett mänskligare samhälle genom social omsorg, arbetsintegration och utbildning.

Målet är att främja delaktighet oavsett ekonomi och bakgrund och att förebygga utanförskap.

Läs mer om Stockholms stadsmission och deras arbete.

 

2022 Social Eatertainment Group support Stockholm city mission (Stockholm Stadsmission)

Stockholm Stadsmission work for a more humane society through social care, work integration and education.

The goal is to promote participation regardless of finances and background and to prevent exclusion.

 Read more about Stockholms stadsmission and their work.